- Помощна информация

Одит

С този инструмент можете да анализирате съдържанието на уебсайта си и да идентифицирате липсващи заглавия и описания и проблеми с връзки. Можете да го достъпите от своя уебсайт и да анализирате безплатно до три страници. Ако желаете да анализирате всички имате нужда от допълнителната платена услуга "Инструмент за одит".

След като завършни заявения от вас анализ ще видите следния екран:
Одит
В него ще видите бутони, които ще ви отведат към:
  • Страници с неработещи връзки
  • Страници с липсващи заглавия
  • Страници с липсващи описания
  • Недостъпни страници
  • Всички анализирани страници

    Зелена иконка показва, че в съответния раздел няма проблемни страници, а червена (с удивителен знак) индикира страници, които имат нужда от подобрения за да се представят по-добре пред посетителите и търсачките. След натискане на някой от бутоните ще бъдете насочени към съотвения списък със страници и детайлна информация за всяка страница.

Научете повече