Alle.bg / Блог

Коментари в моя сайт

15 Декември 2010г.
Посетителите вече могат да коментират във вашите сайтове. Само трябва да добавите елемента "Коментари". За улеснение посетителите ви могат да коментират със своя Facebook профил, alle.bg профил или като гости. От "Настройки" можете да забраните гостите да коментират. По подразбиране се изисква вие ръчно да одобрявате коментарите на гост потребителите. Докато не одобрите такъв коментар, той не е видим в сайта ви. Можете да настроите сайта си автоматично да одобрява всички коментари или всички да изискват вашето одобрение. Можете да маркирате коментарите на посетителите ви като спам или да ги изтриете в кошчето.
Страницата "Моите сайтове" има изцяло нов вид, адаптиран към новата функционалност "Коментари". В нея можете да видите броя на коментарите за днес във всеки ваш сайт и броя на коментарите, които изискват одобрение. Има и полезни връзки към "Преглед", "Редактирай съдържанието", "Настройки" и връзка към добавяне на сайта ви в каталога на alle.bg (dir.alle.bg). Ето как изглежда:
Коментари в моя сайт
И още една малка промяна - дизайнът на лентата с бутони горе е леко променен с цел изчистване на работното пространство.
Ето старата:
Коментари в моя сайт
и новата:
Коментари в моя сайт

Коментари