Условия за ползване

Настоящите условия са предназначени за регулиране на отношенията между Амплилабс ЕООД, гр. София, Дружба 2, бл. 280, вх. Г, ап. 3.1, ЕИК: 201484245, имейл адрес: support@alle.bg, тел: +359898451602 (за краткост Доставчик) и потребителите на предоставените от Доставчика услуги (за краткост Потребители). Амплилабс ЕООД притежава регистрация по Закона за данък върху добавената стойност с номер BG201484245 и регистрация с номер 416253 в Комисия за защита на личните данни.

Предоставени услуги

Потребителят има право да създава неограничен брой уебсайтове. Всеки от тези уебсайтове е безплатен, като съществуват ограничения за името на уебсайта и мястото за файлове, което може да се използва.

Срещу заплащане се предоставят допълнителните услуги:
- Допълнително място - допълнително място за файлове в избран от потребителя уебсайт. Минималният период за закупуването на тази услуга е един месец.
- Без реклами - премахване на рекламната зона в избран от потребителя уебсайт. Минималният период за закупуването на тази услуга е един месец.
- Без връзка към Alle.bg - премахва връзката към Alle.bg в долната част на избрания от потребителя уебсайт. Минималният период за закупуването на тази услуга е един месец.
- Използване на собствен домейн - дава възможност да се използва собствен домейн вместо безплатния (от вида website.alle.bg) за избран от потребителя уебсайт. Минималният период за закупуването на тази услуга е един месец.
- Търсачка - добавя функционалност за търсене в избран от потребителя уебсайт. Минималният период за закупуването на тази услуга е един месец.
- Инструмент за одит - дава достъп до пълните функционалности на този инструмент. Минималният период за закупуването на тази услуга е един месец.
- Форуми - добавя възможност за създаване на форуми и теми от потребителите. Минималният период за закупуването на тази услуга е един месец.
- Регистриране на домейни в областите .com, .net, .org, .info, .eu. Минималният период за закупуването на тази услуга е една година.
- Закупуване на ваучер, който може да се използва единствено за активиране и подновяване на гореописаните услуги във всеки акаунт в Alle.bg.
- Пакет ПРО, който включва някои от изброените индивидуални допълнителни услуги.
- Допълнителни дизайни (част от Пакет ПРО)
- Възможност за допълнителни езици (част от Пакет ПРО)
- Възможност за добавяне на HTML код без ограничения (част от Пакет ПРО)

Потребителят избира, кои от изброените услуги ще използва и периода, в който ще ги използва. Избора и заявяването на допълнителните услуги се осъществява през клиентския профил на потребителя. Заявените услуги се активират и заявките за регистрация на домейните се стартират след потвърждаване на плащането за тях. След изтичането на срока, за който са заплатени тези услуги те се деактивират. Подновявания на платените услуги се извършват преди изтичането им, а в случая на регистриране на домейн в срок определен от съответния регистър. Доставчика изпраща електронни писма, с които напомня за изтичащи платени услуги.

При изтичане на платената услуга "Допълнително място" уебсайтът на потребителя се спира, ако използва повече място от безплатно предоставените му. Уебсайтът се активира отново при закупуване на достатъчно допълнително място или премахване на файловете, които са в повече.

При изтичане на платената услуга "Без реклами" отново се показват реклами в уебсайта на потребителя.

При изтичане на платената услуга "Без връзка към Alle.bg" в долната част на уебсайта на потребителя отново се показва връзка към Alle.bg.

При изтичане на платената услуга "Използване на собствен домейн" посетителите на потребителя ще могат да отварят уебсайта му единствено през безплатния домейн (от вида website.alle.bg).

При изтичане на платената услуга "Търсачка" спира да работи функционалността за търсене в уебсайта на потребителя.

При изтичане на платената услуга "Инструмент за одит" се спира достъпа до пълните и функционалности.

При изтичане на платената услуга "Форуми" се спира достъпа до създаването на нови теми и отговори.

При изтичане на абонамента за Пакет ПРО уебсайтът на потребителя може да продължи да използва избрания допълнителен дизайн и въведените допълнителни езици безплатно.

Срещу заплащане се предоставя допълнителна помощ под името "Студио". С всеки клиент се прави първоначален разговор и се оформя индивидуална оферта. В нея са разписани задачите, които представител на доставчика трябва да изпълни и срокът за тяхното изпълнение. Работата по тях започва след получено плащане. Готовият резултат се предава на клиента. При създаването на нов уебсайт, клиентът получава достъп до инструментите за неговото управление и може самостоятелно да прави корекции.

Права и задължения на Потребителя

1. Потребителят има право на достъп до предоставяните от доставчика услуги, намиращи се на адрес http://alle.bg/ при спазване на настоящите условия. За да може да управлява използването на услугите, потребителят следва да въведе имейл адрес и парола. Сигурността на паролата и имейл адресът, с който се е регистрирал са отговорност на потребителя.

2. Потребителят сам осигурява необходимото му за ползването на предоставяните услуги компютърно оборудване и достъп до Интернет.

3. Потребителят се задължава да не публикува в уебсайтовете си материали:
- противоречащи на българското законодателство и приложимите чужди закони
- които нарушават авторски права или търговски марки
- чието съдържание нарушава права или свободи на човека
- нарушаващи каквито и да било имуществени или неимуществени права или законни интереси на трети лица
- съдържащи еротично, порнографско или друго съдържание за възрастни или съдържащи връзки към такова съдържание
- представящи или промотиращи услуги за печелене на пари от Интернет чрез кликове или гледане на реклами (paid to click) или програми за генериране на трафик (auto surf, traffic exchange)
- които могат да подведат посетителите, така че да останат с впечатлението, че уебсайтът е на друг човек или организация
- изискващи акаунти или пароли в други уебсайтове
- които са създадени с цел връзки към други уебсайтове
- които съдържат подвеждаща информация с цел материална облага
- за вируси, троянски коне, хакове или друго деструктивно или опасно съдържание
- противоречащи на етиката, морала и добрите нрави

4. Потребителят се задължава при използване на предоставените му услуги:
- да спазва българското законодателство, приложимите чужди закони и настоящите условия
- да спазва етиката, правилата на морала и добрите нрави
- да уведомява незабавно доставчика за всеки известен му случай на извършено нарушение при използване на предоставяните услуги
- да не промотира уебсайта си в Alle.bg използвайки нежелани имейли (spam)
- да не промотира уебсайта си в Alle.bg по нежелан начин в други уебсайтове (коментари, постове, обяви и др.)

5. Потребителят се задължава да не влияе на показваните в неговите уебсайтове реклами (в рекламната зона), в случаите, в които не е активирана платената услуга "Без реклами", така че те да не са видими от посетителите на уебсайтовете му (скриване, изместване в долната част на уебсайта и др.).

Лична информация

Доставчикът събира и обработва лична информация единствено в случаите, в която тя е нужна за предоставянето на услугите на доставчика, като тя се съхранява и обработва законосъобразно. Информацията не се разпространява към трети страни, освен в случаите, в които тя я изискана по съдебен ред или по друг законов начин или е нужна за изпълняване на законовите му задължения.

След регистрация в Alle.bg с имейл и парола, потребителят получава публичен профил със снимка, име и описание, като сам избира кои от тези данни ще предостави. Този профил се използва при действия в други уебсайтове в Alle.bg (коментари, анкети и др.). Настройките на този профил са достъпни по всяко време.

За действия (коментари, анкети и др.) изискващи профил, в уебсайтовете в Alle.bg може да се използва и Facebook профил. След потвърждение от страна на потребителя на Facebook за използване на неговия профил в уебсайт в Alle.bg се записват само неговото име, снимка и id. Те се използват за създаване на публичен профил.

За регистрация в Alle.bg потребителят предоставя имейл адрес. Той може да се използва за изпращане на информационни съобщения свързани с акаунта на потребителя и предоставяне на поддръжка. Имейл адресът може да се използва и за изпращане на друг тип съобщения (пример: промоционални и други оферти), единствено след предварителното съгласие на потребителя, като потребителят има възможност по всяко време да ги откаже.

При посещение на уебсайт в Alle.bg доставчикът получава информация за устройството, от което се посещава уебсайта (IP адрес, резолюция, браузър и др.). Тази информация се използва единствено за анализ и подобряване на сигурността. Информация за посещенията в анонимизиран вид се използва за аналитични цели и тя не съдържа лична информация за потребителя.

При плащания към доставчика и заявена фактура потребителят може да предостави име, ЕГН, адрес и телефон. Тази информация се използва единствено за счетоводни цели.

Уебсайтовете в Alle.bg използват бисквитки (информация, която се съхранява на устройството на потребителя и може да се достъпи по-късно) за да се персонализира съдържанието им, за да се наблюдават посещенията им и за други цели свързани с подобряване на услугата и нейната сигурност. Използват се услугите на трети страни (Google Analytics, Google AdSense, YouTube, Google Translate и т.н.) и всяка от тях може да използва бисквитки. Всеки потребител може да постави в уебсайта си програмен код, който да добавя ресурси (например картинки или други файлове) от други уебсайтове. Тези ресурси също могат да използват бисквитки. Можете да откажете или ограничите използването на бисквитки от настройките на вашия браузър, но е възможно някои от функционалностите на Alle.bg да не работят коректно. Информация за съхранените бисквитки можете да получите от вашия браузър.

Личната информация предоставена при регистрация на домейн се предава към съответния регистратор на домейни и не се съхранява от доставчика. Доставчикът обработва предоставената информация единствено за целите свързани с регистрацията и поддръжката на дадения домейн.

Потребителят има право да получи копие на личната информация, която доставчикът съхранява за него (във формат за сваляне).

Изтриването на акаунт на потребителя се извършва от самия потребител (след вход в акаунта) или в случаите на неактивност - от доставчика. След изтриването на акаунта и без ненужно забавяне, доставчикът изтрива цялата лична информация свързана с него, с изключение на информацията, която доставчикът има законово задължение да съхранява. Публична информация създадена от дадения акаунт (коментари в други уебсайтове, лични съобщения и т.н.) не се изтрива.

Допълнителни условия при регистриране на домейн

- Подаването на заявка за регистрация на домейн, не резервира избрания домейн, докато той не се заплати и не бъде регистриран.
- Доставчикът не носи отговорност, в случаите, в които избрания домейн е регистриран от друго лице преди потребителят да направи плащане и преди доставчикът да извърши регистрацията му.
- Името на домейна не трябва да води до нарушаване на права на интелектуална собственост, лични права или др. права.
- Доставчикът не носи отговорност в случай, че личните данните предоставени от потребителя са грешни, непълни или неточни и това доведе отказ от регистрация или до прекратяване на регистрация от съответния регистър.
- Доставчикът не носи отговорност в случай, че името на домейна е било заявено/регистрирано от трето лице след изтичане на срока на регистрация, цената за подновяване е различна или домейнът е изтрит от съответния регистър заради забавено плащане за подновяване.
- Достъп до домейна и неговото управление могат да бъдат спрени в случаите на предоставяне на доказателство за наручаване на търговски марки, съдебно или арбитражно решение.
- За неописаните случаи се прилагат законите на Република България и правилата на международните организации за управление на имената на домейни.

Допълнителни условия при използване на собствен домейн

DNS сървърите на Alle.bg могат да се използват, само когато домейнът е регистриран през Alle.bg или домейнът е насочен към уебсайт в Alle.bg.

Партньорска програма

Партньорската програма на Alle.bg дава възможност на физически и юридически лица да промотират услугите на Alle.bg и получават комисиона. Включването в програмата е безплатно, като се изисква регистрация в Alle.bg. Всеки партньор получава персонален код, който да предостави на потенциални нови клиенти на Alle.bg. Този код дава отстъпка на лицето, което го използва и идентифицира партньора.

Отстъпките, които получава потенциалният нов клиент при своята първа поръчка са:
- 25% от цената на Пакет ПРО
- 15% от цената на индивидуална платена услуга
- 10% от цената на услугите на студиото
- 5% от цената на закупуване на собствен домейн

Комисионите, които получава партньорът са:
- 25% от цената без ДДС на Пакет ПРО
- 15% от цената без ДДС на индивидуална платена услуга
- 10% от цената без ДДС на услугите на студиото
- 5% от цената без ДДС за закупуване или подновяване на собствен домейн

Начислява се комисиона за всяка платена поръчка, която клиентът направи през първите 3 години от съществуването на неговия акаунт. За първата поръчка трябва да е използван кодът на партньора. Поръчката не трябва да бъде отказана или променена 14 дни след нейното плащане. Комисионите се добавят в профила на партньорa 21 дни след направеното плащане.

Заявка за изплащане на натрупана комисиона се подава през акаунта на партньора, като натрупаната сума трябва да бъде поне 100лв. (без ДДС). За юридически лица, Alle.bg изплаща заявената сума по банков път, след получена фактура. За физически лица се предлага възможност за изплащане на комисионата под формата на ваучер за покупки в Alle.bg.

Права и задължения на Доставчика

1. Доставчикът не носи отговорност за публикуваното съдържание от потребителите на услугата.
2. Доставчикът не претендира за собственост върху съдържанието създадено от потребителите на услугата.
3. Доставчикът има право да деактивира всеки уебсайт по собствена преценка или ако даденият уебсайт е в нарушение на тези условия.
4. Доставчикът си запазва правото да променя условията за ползване на услугата без предупреждение.
5. Доставчикът има право да изтрие уебсайтовете на потребителя и самия акаунт на потребителя при неактивност от негова страна. Това може да се случи най-рано 12 месеца след последния вход в акаунта на потребителя, но не и преди датата на изтичане на активираните от него платени услуги. Преди тяхното изтриване уебсайтовете се спират за период от 6 месеца, през които потребителят може да ги възстанови или запази.
6. Доставчикът има право да откаже поддръжка на определени стари версии на браузъри.

Възстановяване на плащания

Плащания към Амплилабс ЕООД могат да бъдат възстановени в седемдневен срок от датата на тяхното плащане. Не се възстановяват плащания за домейни, ваучери или такива направени със SMS.

Дата на последна промяна: 30.11.2020г.