ALLE.BG

Условия за ползване

Настоящите условия са предназначени за регулиране на отношенията между Амплилабс ЕООД, гр. София, Дружба 2, бл. 281А, вх. Б, ет. 2, ап. 3, ЕИК: 201484245, имейл адрес: support@alle.bg, тел: +359898451602 (за краткост Доставчик) и потребителите на предоставените от Доставчика услуги (за краткост Потребители). Амплилабс ЕООД притежава регистрация по Закона за данък върху добавената стойност с номер BG201484245 и регистрация с номер 416253 в Комисия за защита на личните данни.

Предоставени услуги

Потребителят има право да създава неограничен брой уебсайтове, като за всеки уебсайт съществуват ограничения за името (домейна), наличните функционалности и мястото за файлове, което може да се използва.

Всеки уебсайт има избран абонаментен план, като той може да бъде безплатен или платен. Платените планове се предплащат за период от минимум 1 месец. Абонаментен план се заявява при създаване на сайта или по-късно през клиентския профил на потребителя и се активира след получаване на плащане. При изтичане на периода, за който е заплатен даден платен план, достъпът до сайта се спира. Достъпът се възобновява при активиране на безплатен план или при получване на ново плащане за избрания план. Доставчикът изпраща известия, с които напомня за изтичащи абонаменти.

При създава на нов уебсайт и избиране на платен план, той се активира в тестов режим, като някои функционалности са ограничени. Посетителите нямат директен достъп до сайта, докато планът не бъде заплатен и активиран напълно.

План СТАРТ предоставя:
- Безплатен домейн от вида website.alle.bg, който може да се използва докато сайтът съществува. Избира при създаването на сайта (или се генерира автоматично) и не може да се променя след това.
- Помощ от екипа на Alle.bg със стандартен приоритет (без ангажимент за време за отговор).
- 10MB място за файлове (общо за всички файлове).
- Инструмент за анализ на посещенията, който дава възможност за анализиране на последните 3 месеца.

План ПЛЮС предоставя:
- Безплатен домейн от вида website.alle.bg, който може да се използва докато сайтът съществува. Избира при създаването на сайта (или се генерира автоматично) и не може да се променя след това.
- Възможност за свързване със собствен домейн (от вида .com, .net, .eu и т.н.). Закупуването на собствен домейн не е включено в плана.
- В сайта не се показват рекламите, които са видими в План СТАРТ.
- В долната част на сайта няма връзка към Alle.bg, която е видима в План СТАРТ.
- Помощ от екипа на Alle.bg с висок приоритет (без ангажимент за време за отговор).
- 1GB място за файлове (общо за всички файлове).
- Възможност за качване на файлове (документи, архивни файлове и др.) за преглед и сваляне с размер до 10MB.
- Инструмент за анализ на посещенията, който дава възможност за анализиране на последната 1 година.
- Възможност за добавяне на до 5 артикула в магазина.
- Възможност за добавяне на до 3 форми.

План ПРО предоставя:
- Безплатен домейн от вида website.alle.bg, който може да се използва докато сайтът съществува. Избира при създаването на сайта (или се генерира автоматично) и не може да се променя след това.
- Възможност за свързване със собствен домейн (от вида .com, .net, .eu и т.н.). Закупуването на собствен домейн не е включено в плана.
- В сайта не се показват рекламите, които са видими в План СТАРТ.
- В долната част на сайта няма връзка към Alle.bg, която е видима в План СТАРТ.
- Възможност за добавяне на допълнителни езици.
- Помощ от екипа на Alle.bg с висок приоритет (без ангажимент за време за отговор).
- 3GB място за файлове (общо за всички файлове).
- Възможност за качване на файлове (документи, архивни файлове и др.) за преглед и сваляне с размер до 50MB.
- Възможност за добавяне не елемент "Търсачка" и активиране на функционалност за търсене.
- Възможност за добавяне на глобален HTML код и код директно в дадена страница чрез елемента "HTML код", който не е изолиран.
- Възможност за създаване на HTTP пренасочвания.
- Инструмент за анализ на съдържанието на сайта.
- Инструмент за анализ на посещенията, който дава възможност за анализиране на последните 3 години.
- Възможност за добавяне на до 50 артикула в магазина.
- Възможност за добавяне на до 10 форми.
- Възможност за създаване на до 1000 теми във форума.

План МАКС предоставя:
- Безплатен домейн от вида website.alle.bg, който може да се използва докато сайтът съществува. Избира при създаването на сайта (или се генерира автоматично) и не може да се променя след това.
- Възможност за свързване със собствен домейн (от вида .com, .net, .eu и т.н.). Закупуването на собствен домейн не е включено в плана.
- В сайта не се показват рекламите, които са видими в План СТАРТ.
- В долната част на сайта няма връзка към Alle.bg, която е видима в План СТАРТ.
- Възможност за добавяне на допълнителни езици.
- Помощ от екипа на Alle.bg с висок приоритет (без ангажимент за време за отговор).
- 10GB място за файлове (общо за всички файлове).
- Възможност за качване на файлове (документи, архивни файлове и др.) за преглед и сваляне с размер до 200MB.
- Възможност за добавяне не елемент "Търсачка" и активиране на функционалност за търсене.
- Възможност за добавяне на глобален HTML код и код директно в дадена страница чрез елемента "HTML код", който не е изолиран.
- Възможност за създаване на HTTP пренасочвания.
- Инструмент за анализ на съдържанието на сайта.
- Инструмент за анализ на посещенията, който дава възможност за анализиране на целия период, за който има информация.
- Възможност за добавяне на до 500 артикула в магазина.
- Възможност за добавяне на до 100 форми.
- Възможност за създаване на до 10000 теми във форума.

За даден уебсайт може да бъде активиран Индивидуален план, който включва услуги, които вече не се предлагат. През клиентския си профил потребителя може да види какво включва той.

Потребителят разполага и с възможност да регистрира домейни в областите .com, .net, .org, .info, .eu през клиентския си профил. Регистрация или подновяване на домейн се извършва след получаване на плащане. Доставчикът изпраща известия, с които напомня за изтичащи домейни.

Потребителят разполага и с възможност да закупи ваучер, който може да се използва единствено за активиране и подновяване на услуги във всеки акаунт в Alle.bg.

Срещу заплащане се предоставя допълнителна помощ под името "Студио". С всеки клиент се прави първоначален разговор и се оформя индивидуална оферта. В нея са разписани задачите, които представител на доставчика трябва да изпълни и срокът за тяхното изпълнение. Работата по тях започва след получено плащане. Готовият резултат се предава на клиента. При създаването на нов уебсайт, клиентът получава достъп до инструментите за неговото управление и може самостоятелно да прави корекции.

Права и задължения на Потребителя

1. Потребителят има право на достъп до предоставяните от доставчика услуги, намиращи се на адрес http://alle.bg/ при спазване на настоящите условия. За да може да управлява предоставените му услугите, потребителят следва да въведе имейл адрес и парола. Сигурността на паролата и имейл адресът, с който се е регистрирал са отговорност на потребителя.

2. Потребителят сам осигурява необходимото му за ползването на предоставяните услуги компютърно оборудване и достъп до Интернет.

3. Потребителят се задължава да не публикува в уебсайтовете си материали:
- противоречащи на българското законодателство и приложимите чужди закони
- които нарушават авторски права или търговски марки
- чието съдържание нарушава права или свободи на човека
- нарушаващи каквито и да било имуществени или неимуществени права или законни интереси на трети лица
- съдържащи еротично, порнографско или друго съдържание за възрастни или съдържащи връзки към такова съдържание
- представящи или промотиращи услуги за печелене на пари от Интернет чрез кликове или гледане на реклами (paid to click) или програми за генериране на трафик (auto surf, traffic exchange)
- които могат да подведат посетителите, така че да останат с впечатлението, че уебсайтът е на друг човек или организация
- изискващи акаунти или пароли в други уебсайтове
- които са създадени с цел връзки към други уебсайтове
- които съдържат подвеждаща информация с цел материална облага
- за вируси, троянски коне, хакове или друго деструктивно или опасно съдържание
- противоречащи на етиката, морала и добрите нрави

4. Потребителят се задължава при използване на предоставените му услуги:
- да спазва българското законодателство, приложимите чужди закони и настоящите условия
- да спазва етиката, правилата на морала и добрите нрави
- да уведомява незабавно доставчика за всеки известен му случай на извършено нарушение при използване на предоставяните услуги
- да не промотира уебсайта си в Alle.bg използвайки нежелани имейли (spam)
- да не промотира уебсайта си в Alle.bg по нежелан начин в други уебсайтове (коментари, постове, обяви и др.)

5. Потребителят се задължава да не влияе на показваните в неговите уебсайтове реклами, така че те да останат видими от посетителите. Забранено е скриване, изместване в долната част на уебсайта и други похвати.

Лична информация

Доставчикът събира и обработва лична информация единствено в случаите, в която тя е нужна за предоставянето на услугите на доставчика, като тя се съхранява и обработва законосъобразно. Информацията не се разпространява към трети страни, освен в случаите, в които тя я изискана по съдебен ред или по друг законов начин или е нужна за изпълняване на законовите му задължения.

След регистрация в Alle.bg с имейл и парола, потребителят получава публичен профил със снимка, име и описание, като сам избира кои от тези данни ще предостави. Този профил се използва при действия в други уебсайтове в Alle.bg (коментари, анкети и др.). Настройките на този профил са достъпни след вход в акаунта на потребителя.

За регистрация в Alle.bg потребителят предоставя имейл адрес. Той може да се използва за изпращане на информационни съобщения свързани с акаунта на потребителя и предоставяне на поддръжка. Имейл адресът може да се използва и за изпращане на друг тип съобщения (пример: промоционални и други оферти), единствено след предварителното съгласие на потребителя, като потребителят има възможност по всяко време да ги откаже.

При посещение на уебсайт в Alle.bg доставчикът получава информация за устройството, от което се посещава уебсайта (IP адрес, резолюция, браузър и др.). Тази информация се използва единствено за анализ и подобряване на сигурността. Информация за посещенията в анонимизиран вид се използва за аналитични цели и тя не съдържа лична информация за потребителя.

При плащания към доставчика и заявена фактура, потребителят може да предостави име, ЕГН, адрес и телефон. Тази информация се използва единствено за счетоводни цели.

Уебсайтовете в Alle.bg използват бисквитки (информация, която се съхранява на устройството на потребителя и може да се достъпи по-късно) за да се персонализира съдържанието им, за да се наблюдават посещенията им и за други цели свързани с подобряване на услугата и нейната сигурност. Използват се услугите на трети страни (Google Analytics, Google AdSense, YouTube, Google Translate и т.н.) и всяка от тях може да използва бисквитки. Всеки потребител може да постави в уебсайта си програмен код, който да добавя ресурси (например картинки или други файлове) от други уебсайтове. Тези ресурси също могат да използват бисквитки. Можете да откажете или ограничите използването на бисквитки от настройките на вашия браузър, но е възможно някои от функционалностите на Alle.bg да не работят коректно. Информация за съхранените бисквитки можете да получите от вашия браузър.

Личната информация предоставена при регистрация на домейн се предава към съответния регистратор на домейни и не се съхранява от доставчика. Доставчикът обработва предоставената информация единствено за целите свързани с регистрацията и поддръжката на дадения домейн.

Личната информация предоставена при поръчки, коментари и други действия в сайтовете на потребителите на Alle.bg се съхранява от доставчика единствено с цел да се предостави съответната функционалност на автора на сайта. Тя не се споделя с трети страни и не се анализира от доставчика.

Потребителят има право да получи копие на личната информация, която доставчикът съхранява за него (във формат за сваляне).

Изтриването на акаунт на потребителя се извършва от самия потребител (след вход в акаунта) или в случаите на неактивност - от доставчика. След изтриването на акаунта и без ненужно забавяне, доставчикът изтрива цялата лична информация свързана с него, с изключение на информацията, която доставчикът има законово задължение да съхранява. Публична информация създадена от дадения акаунт (коментари в други уебсайтове, лични съобщения и т.н.) не се изтрива.

Допълнителни условия при регистриране на домейн

- Подаването на заявка за регистрация на домейн не резервира избрания домейн, докато той не се заплати и не бъде регистриран.
- Доставчикът не носи отговорност в случаите, в които избраният домейн е регистриран от друго лице преди потребителят да направи плащане и преди доставчикът да извърши регистрацията му.
- Името на домейна не трябва да води до нарушаване на права на интелектуална собственост, лични права или други права.
- Доставчикът не носи отговорност в случай, че личните данните предоставени от потребителя са грешни, непълни или неточни и това доведе отказ от регистрация или до прекратяване на регистрация от съответния регистър.
- Доставчикът не носи отговорност в случай, че името на домейна е било заявено/регистрирано от трето лице след изтичане на срока на регистрация, цената за подновяване е различна или домейнът е изтрит от съответния регистър заради забавено плащане за подновяване.
- Достъп до домейна и неговото управление могат да бъдат спрени в случаите на предоставяне на доказателство за нарушаване на търговски марки, съдебно или арбитражно решение.
- За неописаните случаи се прилагат законите на Република България и правилата на международните организации за управление на имената на домейни.

Допълнителни условия при използване на собствен домейн

DNS сървърите на Alle.bg могат да се използват, единствено когато домейнът е регистриран през Alle.bg или домейнът е насочен към уебсайт в Alle.bg.

Партньорска програма

Партньорската програма на Alle.bg дава възможност на физически и юридически лица да промотират услугите на Alle.bg и получават комисиона. Включването в програмата е безплатно, като се изисква регистрация в Alle.bg. Всеки партньор получава персонален код, който да предостави на потенциални нови клиенти на Alle.bg. Този код дава отстъпка на лицето, което го използва и идентифицира партньора.

Отстъпките, които получава потенциалният нов клиент при своята първа поръчка са:
- 25% от цената на абонаментен план
- 10% от цената на услугите на студиото
- 5% от цената на закупуване на собствен домейн

Комисионите, които получава партньорът са:
- 25% от цената без ДДС на абонаментен план
- 10% от цената без ДДС на услугите на студиото
- 5% от цената без ДДС за закупуване или подновяване на собствен домейн

Начислява се комисиона за всяка платена поръчка, която клиентът направи през първите 3 години от съществуването на неговия акаунт. За първата поръчка трябва да е използван кодът на партньора. Поръчката не трябва да бъде отказана или променена 14 дни след нейното плащане. Комисионите се добавят в профила на партньорa най-рано 14 дни след плащането на поръчката.

Заявка за изплащане на натрупана комисиона се подава през акаунта на партньора, като натрупаната сума трябва да бъде поне 100лв. (без ДДС). За юридически лица, Alle.bg изплаща заявената сума по банков път, след получена фактура. За физически лица се предлага възможност за изплащане на комисионата под формата на ваучер за покупки в Alle.bg.

Права и задължения на Доставчика

1. Доставчикът не носи отговорност за публикуваното съдържание от потребителите на услугата.
2. Доставчикът не претендира за собственост върху съдържанието създадено от потребителите на услугата.
3. Доставчикът има право да деактивира всеки уебсайт по собствена преценка или ако даденият уебсайт е в нарушение на тези условия.
4. Доставчикът си запазва правото да променя условията за ползване на услугата без предупреждение.
5. Доставчикът има право да изтрие уебсайтовете на потребителя и самия акаунт на потребителя при неактивност от негова страна. Това може да се случи най-рано 12 месеца след последния вход в акаунта на потребителя, но не и преди датата на изтичане на активираните от него платени услуги. Преди тяхното изтриване уебсайтовете се спират за период от 6 месеца, през които потребителят може да ги възстанови или запази.
6. Доставчикът има право да откаже поддръжка на определени стари версии на браузъри.

Възстановяване на плащания

Плащания към Амплилабс ЕООД могат да бъдат възстановени в седемдневен срок от датата на тяхното плащане. Не се възстановяват плащания за домейни, ваучери или такива направени със SMS.

Дата на последна промяна: 5.12.2023г.