ALLE.BG

Дизайни

Когато говорим за дизайн, имаме предвид цветове, шрифтове, фон, размери, подредба и т.н. Дизайнът е това, което прави вашето съдържание лесно и приятно за разглеждане. Той ви помага да постигнете целите, които сте си поставили.

Ще забележите, че във вашият сайт в Alle.bg има ясна граница между настройките на дизайна и самото съдържание. По този начин може да се фокусирате върху създаването на съдържание, което ще изглежда консистентно, а ако решите промените дизайна на сайта си, промяната ще бъде бърза и лесна, като автоматично ще се обновят всички елементи. Естествено може да укажете индивидуални стилове на конкретни елементи.

Настройки

Всеки дизайн предлага настройки на изгледа. Най-често това включва настойки на цвят, шрифт, фон, сянка, отстояния, рамка, закръгляне и размер. Всяка промяна, която правите е видима веднага, а когато сте готови може да публикувате обновения си дизайн с няколко клика.
Дизайните в Alle.bg

Готови визии

Някои дизайни, освен основния изглед, предлагат и колекция от готови визии. Това означава, че с няколко клика може да изберете визия, която ви допада и след това да донастроите.
Дизайните в Alle.bg

Адаптивен

Много важно е за един дизайн да може да се адаптира към размера на екрана. Той трябва да показва сайта ви оптимално на малкия екран на мобилен телефон, на таблет, на лаптоп, на монитор на настолен компютър, та дори и на телевизор.

Всички дизайни, които предлагаме поддържат тази възможност. Докато работите по изгледа или съдържанието на сайта си, може да видите как ще изглежда той на различните екрани.

Индивидуален изглед на елементите

По подразбиране изгледът на всеки елемент се определя от настройките на избрания дизайн, но разполагате и с възможност да укажете индивидуален изглед за конкретен елемент. Ако използвате споделени стилове, ще може с лекота да настроите няколко елемента едновременно.

Дизайнът Юнивърсъл

Дизайнът Юнивърсъл е най-популярният в Alle.bg и предлага богати възможности за персонализация. Разполагате с над 20 готови визии, които са подходящи за фирмени и лични сайтове, сайтове на хотели и заведения, блогове и онлайн магазини.
Дизайните в Alle.bg

Дизайнът Уно

Дизайнът Уно е минималистичен и има за цел да ви предложи консистентна визия без никакво усилие от ваша страна. При него фокусът е съдържанието на сайта и е подходящ за сайтове, при които преобладават снимките и текстовото съдържание. Подходящ е за лични сайтове, портфолио, CV, блогове, малки фирмени сайтове и малки онлайн магазини.
Дизайните в Alle.bg

Други дизайни

На ваше разположение са и други дизайни, които може да видите в раздела Дизайн на вашия сайт. Може да ги прегледате и настроите избрания от вас дизайн, преди да го направите публичен за вашите посетители.
Дизайните в Alle.bg