ALLE.BG - ПОМОЩНА ИНФОРМАЦИЯ

Дизайн

В уебсайтовете създадени в Alle.bg, дизайнът е ясно разграничен от съдържанието. По този начин, можете с лекота да смените изцяло визията на уебсайта си, без да настройвате всяка страница и всеки елемент.
Разполагате с колекция от готови дизайни, които можете да приложите веднага и хиляди настройки, с които да ги персонализирате.
Всеки дизайн предлага различни функционалности, като най-актуалните са дизайните Мини, Юнивърсъл и Уно.
От бутона "Дизайн" в менюто за управление на вашия уебсайт, можете да видите текущо активния дизайн.

Настройки на текущия дизайн

Натиснете бутона "Настройки на дизайна", за да видите инструментите, с които може да промените неговата визия.
Дизайн
В настройките на дизайна са показани различните части на вашия сайт и опциите, които може да използвате, за да промените техния изглед. При преминаване с мишката, в дясно ще се огради частта, на която тези опции влияят.
Дизайн
Всяка промяна, която правите е видима само от вас, докато не натиснете бутона за запазване и публикуване на промените.
Вижте как изглежда това и на видео:

Готови визии

Някои от дизайните предоставят колекция с готови визии, които може да приложите и донастроите.
Дизайн

Опции в настройките на дизайна

За различните части на вашия сайт разполагате с различни настройки. За текстовите елементи може да настройките шрифт, размер на текста, сянка на текста и т.н. За други разполагате с опции за фон, рамки и отстояния.
Почти всяка опция, дава възможност да настроите изгледа при преминаване с мишката върху елемента или при натискане на елемента (активиране). Натиснете бутона "Нова вариация" и изберете съответното действие.
Дизайн
За елементи, които трябва да са статични (текст например) препоръчваме да не добавяте вариации. За бутоните в навигацията, за връзки или за снимки, който се отварят в цял екран е препоръчително да добавите вариации за "Преминаване отгоре" и "Активиране", за да знаят посетителите, че нещо ще се случи при натискане.
Внимавайте с опциите Размер, Вътрешни отстояния, Външни отстояния и Рамка. Ако добавите стойности в "Отгоре" може да се получи неприятно разместване на съдържанието, докато посетителят мести мишката си. За тези опции ви препоръчваме да не добавяте стойности в "Отгоре" и "Натискане", освен ако не сте напълно сигурни, че с тях постигате добър ефект.
Вижте нагледно опциите в настройките на дизайна:

Избор на нов дизайн

Бутонът "Избери друг" ще ви отведе до списък с други налични дизайни, които може да активирате, като преди това може да ги прегледате и настроите.
Дизайн
Ще се отвори нов екран, в който ще видите наличните дизайни. Разгледайте описанията им и изберете този, който най-много ви допада.
Дизайн

Експорт/импорт

От бутона "Експорт/импорт" може да свалите файл (експорт) на текущия дизайн. След това, този файл може да го качите (импорт) в друг сайт, който използва този дизайн и по този начин ще прехвърлите всички направени настройки.
Дизайн