Alle.bg / Блог

Нов дизайн (тема) с 5 готови стила

15 Декември 2017г.
Нов дизайн (тема) с 5 готови стила
Както знаете, в уебсайтовете в alle.bg визията и съдържанието са ясно разделени. Това дава възможност много лесно да смените изгледа на своя уебсайт, без да се налага да правите корекции по всеки елемент във всяка страница. Днес ви даваме повод да направите именно такава промяна и да посрещнете новата година с нова визия на своя уебсайт.

През последните години разполагахте с няколко дизайна, които в новата версия на alle.bg обединихме в един, който нарекохме Класически (Classic). Той дава възможност за създаване на уебсайтове от различни категории (лични, фирмени, блогове и т.н.) и предоставя олекотена мобилна версия. Много бързо можете да изберете един от 15 готови стила за него и да направите корекции, така че да постигнете уникална визия.

Днес пускаме още един дизайн (тема) с 5 готoви стила, който също е насочен към създаването на уебсайтове от различни категории. Именно затова го наричаме Universal (универсален). Това, което той предлага в повече са:
- Възможност за лесно добавяне на лого в хедъра (горната част) на уебсайта.
- Запазване на дизайна (фонове, цветове и т.н.) на мобилни устройства.
- Допълнителна зона за елементи в началната страница, която дава възможност да поставите новини, важни съобщения или друго приветстващо съдържание.

Планираме в бъдеще да добавяме нови по-специфични теми, но и да продължаваме да поддържаме и Universal темата, като добавяме нови стилове към нея. Очакваме тя да бъде една от най-често използваните в alle.bg. Вижте как можете да я активирате още сега.

Коментари