- Помощна информация

Изтекъл домейн

След като изтече регистрацията на един домейн той минава през няколко фази. Това са те с периода на всяка фаза:
1. Може да се поднови от собственика му на същата цена (от 0 до 36 дни, в зависимост от вида на домейна).
2. Може да се поднови от собственика му на около 5-6 пъти по-висока цена (около 30 дни).
3. Подготвя се за освобождаване за нови регистрации (до 5 дни).
4. Домейнът е свободен за нови регистрации на стандартната цена и от всеки.

За .com, .net, .org и .info домейните периодът, в който можете да подновите домейн на същата цена (фаза 1) е 36 дни.

За .eu домейни регистирани след 15.09.2014г. периодът, в който можете да ги подновите на същата цена (фаза 1) е 27 дни. Ако .eu домейнът е регистиран преди 15.09.2014г. той автоматично влиза във фаза 2.