Alle.bg / Помощна информация

Албум със снимки

"Албум със снимки" е елемент, чрез който можете с едно действие да добавите цяла галерия от графични елементи като снимки, картинки, графики.

Натиснете върху бутона за избор на картинки и маркирайте желаните от вас картинки.

Разполагате с два основни изгледа на албума. Единият ги подрежда в колони, а другият плътно една до друга. Вторият изглед е по-подходящ за снимки с различни размери.