Alle.bg / Помощна информация

Заглавие

Елементът "Заглавие" позволява да поставяте заглавия на съдържанието в страниците си.

Заглавията могат да бъдат форматирани с различна големина (големи, средни и малки), което допринася за по-добрия външен вид и четимост на страницата. Препоръчително е всяка страница да съдържа само едно голямо заглавие и то да бъде най-отгоре.