- Помощна информация

Плаващо съдържание

Елементът "Плаващо съдържание" дава възможност да поставите текст, който да обхваща един или няколко елемента (снимки например). Подобно на елемента "Колони", след като го създадете ще имате възможност да добавите в него други елементи. Разполагате с настройки за това от коя страна да бъдат обхванатите от текст елементи и настройки за техния размер.
Този елемент предоставя и възможност за вертикално подреждане на елементите в него, когато уебсайтът се достъпва през устройства с малки екрани (телефони и таблети). По този начин съдържанието не се "сплесква". Можете да видите демонстрация тук.