Alle.bg / Помощна информация

Разделител

С този елемент можете да разделите съдържанието в една страница на отделни логически части.

Разполагате с три различни размера разделители, като тяхната визия може да се настрои от настройките на дизайна.