ALLE.BG - ПОМОЩНА ИНФОРМАЦИЯ

Форми

С функционалността за форми, събирате информация в структуриран вид от вашите посетители. Вие дефинирате полетата, които те трябва да попълнят и вие избирате мястото в сайта си, където формата да е видима.
Може да използвате форма, когато:
- искате да създадете въпросници и анкети
- имате нужда от конкретна информация от клиент, за да му направите оферта
- искате да дадете възможност на посетителите да ви пишат (форма за контакти)

Създаване на форма

В менюто за управление на вашия сайт натиснете бутона "Форми". Ще се отвори екран, в който може да създадете нова форма и да прегледате вече създадените. Тук може да преглеждате и отговорите от посетителите.
Натиснете бутона със знак "плюс" и ще видите следния екран:
Форми
В него се намират всички настройки на формата. Нека ги разгледаме.
Име
Това име е видимо само от вас и ви помага по-лесно да индентифицирате форма, когато я избирате през елемента "Форма" и когато получавате нови отговори.
Полета
Тук дефинирате полета, които вашите посетители могат да попълнят, като разполагате със следните видове полета:
- Текст
- Текст на няколко реда
- Име
- Имейл адрес
- Телефонен номер
- Списък с опции
- Падащ списък с опции
Натиснете бутона със знак плюс, за да добавите ново поле. Веднага ще придобиете представа как би изглеждала формата.
От бутона с трите точки (до името на всяко поле), може да изтриете полето или промените неговата позиция.
При попълване
Тук указвате какво искате да се случи, когато посетител попълни формата. Възможностите са:
- Показване на съобщение, което вие сте предоставили в полето "Съобщение, което да се покаже"
- Пренасочване към страница, която сте попълнили в полето "Адрес на страница"
Име на бутона за изпращане
Това е текстът, който ще се види в бутона, който посетителят, трябва да натисне за да израти попълнената информация към вас.
Известия по имейл
За всеки нов отговор ще получавате известие в профила си в Alle.bg, но може да укажете и имейл адреси, които да се известяват. Попълнете ги в това поле.

Публикуване в сайта

Когато сте създали вашата форма, посетете страницата, в която искате да се покаже тя и създайте нов елемент "Форма".
Форми
Готово! Вашите посетители вече могат да я попълват.

Преглед на отговорите

За всеки отговор ще получавате известие и през екрана за управление на формите (достъпен от менюто за управление на сайта) може да виждате пълен списък.
Разполагате и с представяне на отговорите в обобщен вид, които да ви помогне за по-лесен анализ на данните.
Форми