Alle.bg / Помощна информация

Bing Webmaster Tools

Този инструмент предоставен от Bing дава информация за това как тяхната търсачка вижда уебсайта ви. Получавате и информация за позиционирането му и броя търсения, в които се е показвал той.

За да го използвате трябва да посетите https://www.bing.com/toolbox/webmaster и да се регистрирате. След това трябва да добавите уебсайта си. Ето как изглежда тази стъпка:
Bing Webmaster Tools
На следващата стъпка ще трябва да покажете, че наистина притежавате уебсайта, който добавяте.
Bing Webmaster Tools
За да завършите валидацията ще трябва да използвате опция номер 2 - валидация, чрез добавяне на HTML meta tag. В показания пример кода, който дават е <meta name="msvalidate.01" content="83F52BD802CE7A24CF3B027CCF8D3B5D" />. Копирайте частта с произволните символи (в примера това е 83F52BD802CE7A24CF3B027CCF8D3B5D) и я поставете в съответното поле в настройките на своя уебсайт в Alle.bg.
Bing Webmaster Tools
Запазете промените и се върнете в Bing Webmaster Tools за да завършите валидацията. Няколко дни по-късно вече ще разполагате с полезна информация за позиционирането на уебсайта ви в Bing.