Alle.bg / Помощна информация

Google Search Console

Този инструмент предоставен от Google дава информация за това как тяхната търсачка вижда уебсайта ви. Получавате и информация за позиционирането му и броя търсения, в които се е показвал той.

За да използвате Search Console необходимо да имате акаунт в Google. След това посетете https://www.google.com/webmasters/tools/ и добавете уебсайта си. Трябва да въвете пълния адрес на уебсайта си (пример: https://example.alle.bg/ или https://example.com/ , ако сте свързали към него собствен домейн). Ще изискат от вас да направите определено действие за да потвърдите, че наистина притежавате въпросния уебсайт. Това, което изискват от вас като първа опция е да свалите файл, който да качите в уебсайта си. За съжаление този вариант е неработещ в Alle.bg, но разполагате с алтернативни варианти. Първият от тях изисква добавяне на HTML meta tag в сайта ви и именно него ще трябва да използвате.
В показания пример ще видите следния код:
<meta name="google-site-verification" content="7IG_Sgh4_VrHxhI832OpgN7zFгCD2fltVcgbu42Sg44" />
Google Search Console
Копирайте частта с произволните символи (в случая това е 7IG_Sgh4_VrHxhI832OpgN7zFгCD2fltVcgbu42Sg44). Посетете настройките на уебсайта си в Alle.bg. В долната им част ще видите поле, в което да поставите символите.
Google Search Console
Запазете промените и се върнете в Google Search Console за да завършите валидацията. Няколко дни по-късно вече ще разполагате с полезна информация за позиционирането на уебсайта ви в търсачката на Google.