ALLE.BG - ФОРУМ

Парола за показване на сайта

Мая Соколарска 7 Май 2020г.
Може ли сайтът и страница в сайта да са заключени с парола?
(Да се виждат в менюто, но да е нужна парола за да се покаже съдържанието.
За целия сайт има ли такава възможност?)
Alle.bg 7 Май 2020г.
Здравейте. За момента не предлагаме такива възможности. Функционалността за тайни страници все пак може да ви бъде полезна. Можете да се запознаете с нея на https://alle.bg/blog/страниците-вече-могат-да-бъдат-тайни/
Изпрати