ALLE.BG - ПОМОЩНА ИНФОРМАЦИЯ

Блог

Блогът е перфектният начин да публикувате статии и новини в уебсайта си. Създаването на статии в блога и показването им на посетителите е малко по-различно от създаването на страници, защото блогът поддържа различен набор от функционалности. Ето някои от тях:
Статиите автоматично се разпределят по страници
По този начин потребителите ще се фокусират само върху най-новите статии и ако решат могат да разгледат и по-старите.
Показване в обратен хронологичен ред
При създаване на нова статия предишните се преместват автоматично към следващите страници.
Споделяне през RSS
Потребителите, които са се абонирали за статии във вашия блог по RSS, ще разберат почти веднага за новите ви публикации.
Адресът на RSS файла е https://example.alle.bg/rss.xml (заместете example.alle.bg с вашия домейн).

Създаване на статия

За да създадете нова статия, отворете менюто за управление на вашия сайт и натиснете бутона "Блог".
Ще се отвори екран, в който ще видите вече създадените статии. Натиснете бутона "+" (горе вляво), за да създадете нова статия.
Блог
Ще се отвори екран, в който можете да добавите съдържанието на новата статия.
Блог

Настройки на статия

Натиснете върху името на избрана от вас статия, за да достъпите допълнителните настройки (заглавите, достъп и т.н.).
Блог
Така изгледат те:
Блог
Ще видите следните полета:
Заглавие
Това заглавие ще се вижда в самата страницата на статия. Ще се вижда и в заглавната лента на браузъра и търсачките, ако не е указана друга стойност в SEO настройките (вижте по-надолу).
Адрес
Ако оставите полето празно, адресът автоматично ще се генерира от заглавието.
Достъп до статията
Статията може да бъде публикувана (видима от всеки), чернова (видима само от хора, които знаят адреса) и лична (видима само от вас).
Дата на публикуване
Ще се постави автоматично, когато публикувате статията, но разполагате и с възможност да я промените.
Категория
Тази опция ви дава възможност да групирате различни статии в едни и същи категории и да ги покажете в един общ списък, използвайки елемента Статии от блога.
Език
Ако сте активирали повече от един език за своя уебсайт, тук ще можете да изберете езика, на който е написана тази статия.
Изображение (за социалните мрежи)
Изображението, което добавите тук ще бъде предоставено на социалните мрежи (Facebook например), за създаването на блокче с връзка към статията.
SEO настройки
Тук са полетата за заглавие, описание и ключови думи, които се предоставят на търсачките, когато те индексират вашия сайт. Заглавието е видимо и в заглавната лента на браузъра на посетителя.
Препоръчваме да не попълвате нищо в тези полета, ако нямате опит с оптимизацията на съдържание за търсачките. Ако полетата са празни, Alle.bg автоматично ще постави най-подходящите стойности за всяка страница.

Изтриване на статия

След името на всяка статия (в списъка с всички статии) има бутон с 3 точки. Натиснете го, изберете "Изтрий" и потвърдете желанието си. Имайте предвид, че изтрита статия не може да бъде възстановена!
Блог

Показване на статиите в сайта

Използвайки елемента "Статии от блога" трябва да укажете къде в уебсайта ви да се покажат връзки към самите статии. Добра практика е да покажете най-новите 3 до 5 статии в началната си страница. Ако желаете можете да направите отделни страници за статии от различни категории или една архивна страница, в която да има по-голям брой статии.
Блог

Категории

Разполагате с възможност да поставите статиите в блога си в различни категории. Това ще ви позволи да покажете само статиите от определена категория в дадена страница. Опцията за категория е в настройките на самата статия и можете да изберете всяка категория, която предварително сте създали.
Блог

Настройки на блога

Разполагате с настройки за коментарите към статиите, споделяне през RSS и др.
Блог