Alle.bg / Помощна информация

Връзка към Alle.bg в моя уебсайт

В долната част на всеки уебсайт в Alle.bg по подразбиране е добавена връзка към началната страницата на платформата. Тя показва, че даденият уебсайт е горда част от Alle.bg, която допринася за популяризирането на Alle.bg.

За потребители, които не жалаят такава връзка в своя уебсайт се предлага допълнителната платена услуга "Без връзка към Alle.bg".