ALLE.BG - ПОМОЩНА ИНФОРМАЦИЯ

Настройки

От менюто за управление на вашия сайт може да достъпите списък с настройки, свързани с функционалността на вашия сайт.
Така изглежда техният основен екран:
Настройки
Списък с наличните настройки: