ALLE.BG - ПОМОЩНА ИНФОРМАЦИЯ

Одит

С инструментa Одит можете да анализирате съдържанието на уебсайта си и да откриете липсващи заглавия и описания и проблеми с връзки. Можете да го достъпите от менюто за управление на вашия уебсайт.
Натиснете бутона "Стартирай" и изчакайте няколко минути. Когато анализът е готов ще видите следния екран:
Одит
В него ще видите бутони, които ще ви отведат към:
- Страници с неработещи връзки
- Страници с липсващи заглавия
- Страници с липсващи описания
- Недостъпни страници
- Всички анализирани страници
Зелена иконка показва, че в съответния раздел няма проблемни страници, а червена (с удивителен знак) индикира страници, които имат нужда от подобрения, за да се представят по-добре пред посетителите и търсачките. След натискане на някой от бутоните ще бъдете насочени към съотвения списък със страници и детайлна информация за всяка страница.