ALLE.BG - ПОМОЩНА ИНФОРМАЦИЯ

Посетители

От бутона "Посетители", който се намира в менюто за управление на вашия уебсайт, може да видите и анализирате посещенията във вашия уебсайт.
Ще се отвори прозорец, в който има графика с обобщена информация за изминалите 30 дни. Преминете с мишката върху всяко стълбче за да видите броя посетени страници за съответния ден.
Посетители
На разположение е и информация за последно посетените страници, най-популярните страници и т.н.

Използвани термини

Запознайте се с използваните термини:
Посещение (показана страница)
За всяко отваряне на страница във вашия уебсайт се отчита едно посещение. Ако днес Иван посети началната ви страница, след това се насочи към страницата "Продукти" и след това страницата "Контакти", това са общо 3 посещения. Ако днес Мария отвори страницата "Продукти", това се брои за едно посещение. В графиката за общ брой посещения на ден ще видите цифрата 4 (ако няма други посещения).
Източник на трафик
Някои от посетителите ви влизат във вашия уебсайт като изписват адреса му в адресната лента на своя браузър. Този тип посещения се наричат "директни посещения". Други намират вашия уебсайт от търсачки, социални мрежи, изпратени имейли и т.н. За всяко такова посещение получавате информация за въпросния източник. Това могат да бъдат например google.com, facebook.com и т.н.
Когато създавате връзки към вашия сайт в други сайтове, може да добавите ?-vssource=IZTOCHNIK към адреса, за да може да следите още по-детайлно източниците на трафик.
Пример:
https://example.alle.bg/?-vssource=reklamna-kampania-1
Страница, която е посрещнала посетител
Когато посетител е насочен към вашия уебсайт от друг уебсайт (източник на трафик), той отваря страница, която се нарича "посрещаща страница". Всяка следваща страница, която този посетител отвори във вашия уебсайт не се брои за такава страница.
Ако често пишете статии и ги споделяте в социалните мрежи, можете да очаквате, че страниците, които ще посрещнат посетителите са именно тези статии. Ако се изписали адреса на уебсайта си на визитките си, можете да очаквате, че страницата, който ще посреща посетителите ви е именно началната страница.
В статистиките се предоставя информация за изминалите 90 дни. Не се отчитат вашите посещения (като собственик на уебсайта), когато сте влезли в профила си Alle.bg. Не се отчитат и посещенията на търсачките, когато те индексират уебсайта ви. В събраната информация не се съдържат лични данни на посетителите (данни, който биха могли да ги идентифицират).