Alle.bg / Помощна информация

Анкета

С този елемент можете да получите синтезиран отговор от вашите потребители. Вие определяте въпроса и възможните отговори и това го прави един много функционален елемент.

При създаването на елемента попълвате до 10 възможни отговора, които след това не могат да се редактират. Можете да видите броя гласували за всеки отговор.