Alle.bg / Помощна информация

Google Translate

Използвайте този елемент за да дадете възможност на посетителите си лесно да преведат съдържанието в уебсайта ви на избран от тях език. Google Translate може да превежда на около 50 езика. Препоръчваме да добавите този елемент в страничната лента на уебсайта си, за да е видим във всички страници.