Alle.bg / Блог

Допълнителни езици в моя уебсайт

15 Ноември 2019г.
Допълнителни езици в моя уебсайт
Повечето уебсайтове в Alle.bg са насочени към хора в България и българският е езикът, на който е създадено тяхното съдържание. Все пак, не са малко и нашите клиенти, които искат да достигнат аудитория, за която нашият роден език е чужд. Преди няколко месеца описахме различните подходи при създаването на уебсайт на няколко езика, а днес представяме подобрения в тази посока.

Вече можете много лесно да изберете основния и допълнителните езици за своя уебсайт от неговите настройки. Ето какво се случва когато добавите втори език (английски например):

1. Автоматично се създава нова началната страница за новия език
Нейният адрес е от вида https://example.com/en/ и можете да я редактирате по същия начин, по който редактирате всички останали страници. Всички нейни подстраници се очаква да бъдат само със съдържание на английски език. Ето как биха изглеждали адресите на някои от страниците в уебсайта ви:
https://example.com/ (началната страница на основния език)
https://example.com/продукти/ (страница с вашите продукти на основния език)
https://example.com/за-контакти/ (страница с контактна информация на основния език)
https://example.com/en/ (началната страница на английски)
https://example.com/en/products/ (страница с вашите продукти на английски)
https://example.com/en/contacts/ (страница с контактна информация на английски)

2. Зоните със съдържание, които са видими на всяка страница (главна навигация, страничната лента, футъра и т.н.) ще позволят въвеждане на различно съдържание за всеки език. По този начин в долната част на уебсайта си можете да поставите кратка контактна информация на български и на английски.

3. В статиите в блога ще се появи опция за език и посетителите ви, които използват RSS ще могат да се абонират за статии на избрания от тях език.

В наличните дизайни (Classic, Universal и Focus) не се показват автоматично връзки към допълнителни езици. Ако желаете можете да ги добавите в страничната лента или футъра използвайки елементите Текст и Връзка.

За момента новата възможност е налична само за уебсайтове с активиран Пакет ПРО. Ще се радваме да споделите с нас резултатите, които сте постигнали с нея.

Коментари