ALLE.BG - ПОМОЩНА ИНФОРМАЦИЯ

Страници

Всеки уебсайт в Alle.bg има начална страница, като вие разполагате с възможност да създадете още (няма ограничение за броя страници).
Препоръчително е да поставите отделните теми в отделни страници. В една страница можете да представите вашата дейност (страница "За нас"), в друга предоставяните от вас услуги (страница "Услуги") и в трета информация за контакти (страница "За контакти").

Създаване на страници

За да създадете нова страница изберете "Страници" от менюто за управление на вашия уебсайт.
Натиснете бутона "Създай страница", отбелязан със знак "плюс", за да създадете нова страница.
Страници
Ще се отвори нов прозорец, в който да попълните нужната информация.
Може да създавате главни страници и подстраници, като в списъка със страници те са показани в дървовиден вид, като подстраниците са изместени вдясно за яснота. Подредбата тук определя изгледа в главната навигация.
Посетете избрана от вас страница, за да добавите съдържание в нея.

Редакция на настройките на страница

Отворете екрана за управление на страниците от менюто за управление на вашия уебсайт.
Страници
Натиснете върху реда с името на избраната от вас страница, за да отворите екрана с нейните настройки.
Страници
Ще видите следните полета:
Име
Това е името на страницата, което ще вижда в главната навигация на вашия сайт и в другите елементи Навигация, ако сте маркирали, че тази страница искате да се вижда. Това име ще се вижда и в заглавната лента на браузъра на посетителя и в търсачките, ако не сте указали друга стойност в SEO настройките (вижте по-надолу).
Подстраница на
Това поле ви дава възможност да направите текущата страница подстраница на вече създадена.
Ако имате страница "Услуги", може би е добре да създадете нейни подстраници, в които да опишете всяка услуга. По този начин ще получите няколко фокусирани страници вместо една огромна.
Адрес
Това е текстът, който ще се вижда в адресната лента на браузъра. Преди него автоматично се добавят домейнът на сайта и адресите на страниците, на които текущата е подстраница.
Ако промените адреса на страница или страницата, на която тя е подстраница, ще се промени и пълният адрес до нея. Това ще направи връзките към нея невалидни. Инструментът Одит ще ви помогне да идентифицирате такива "счупени" връзки, а с инструмента Пренасочвания (в настройките на сайта) може да пренасочите посетителите от стария адрес към новия.
Достъп
Страницата може да бъде публична (видима от всеки), тайна (видима само от посетители, които знаят адреса) и лична (видима само от вас).
Изображение
Когато се споделя страницата в социалните мрежи (Facebook например), тя ще бъде представена в блокче с картинка и текст. Картинката в това блокче ще бъде взета от съдържанието на страницата. Това поле ви дава възможност да укажете конкретно изображение, което искате да се показва.
SEO настройки
Тук са полетата за заглавие, описание и ключови думи, които се предоставят на търсачките, когато те индексират вашия сайт. Заглавието е видимо и в заглавната лента на браузъра на посетителя.
Препоръчваме да не попълвате нищо в тези полета, ако нямате опит с оптимизацията на съдържание за търсачките. Ако полетата са празни, Alle.bg автоматично ще постави най-подходящите стойности за всяка страница.

Промяна на реда на страниците

Отворете екрана за управление на страниците от менюто за управление на вашия уебсайт.
Намерете в списъка страницата, която искате да преместите. След името и ще видите бутон (с 3 точки), който трябва да натиснете.
Страници
Ще се отвори меню, в което има няколко бутона за преместване на избраната страницата на различно място (нагоре, надолу, първа, последна). Изберете желаната опция.

Изтриване на страница

Отворете екрана за управление на страниците от менюто за управление на вашия уебсайт.
От списъка със страници можете да изтриете вече съществуващи страници. Намерете страницата, която искате да изтриете и натиснете бутона с три точки.
Страници
Ще се отвори меню, в което има няколко бутона. Единият от тях е за изтриване на избраната страница.
След като го натиснете ще се появи предупреждаващ прозорец. Натиснете "ОК", за да потвърдите изтриването на избраната страница.
При изтриване на избрана от вас страница, всичката информация в нея ще бъде изтрита и след това не може да се възстанови. Ще бъдат изтрити и всички нейни подстраници.