- Помощна информация

Страници

Всеки уебсайт в Alle.bg има начална страница, като вие разполагате с възможност да създадете допълнителни. Препоръчваме да поставите отделните теми в отделни страници. В една страница можете да представите вашата дейност (страница “За нас”), в друга предоставяните от вас услуги (страница “Услуги”) и в трета информация за контакти (страница “За контакти”).
За да създадете нова страница изберете "Страници" от менюто за управление на вашия уебсайт.

В показания списък виждате всички страници в сайта си (без началната), като подредбата им определя изгледа на главната навигация. Структурата на сайта е показана в дървовиден вид, като подстраниците са изместени вдясно за яснота.

Натиснете бутона "Създай страница" за да създадете нова страница.
Страници
При натискане върху вече създадена страница (в списъка със страници) ще се отвори прозорец с настройките на съответната страница, в който можете да смените името, адреса, това дали е подстаница или главна страница, публичността на страницата. Тук също са и SEO настройките за заглавие, описание и ключови думи. Препоръчваме да не попълвате нищо в тях, ако нямате опит с оптимизацията на съдържание за търсачките. Ако полетата са празни, Alle.bg автоматично ще постави най-подходящите стойности за всяка страница.
Страници
От списъка със страници можете да изтриете вече съществуващи страници.

ВНИМАНИЕ!!!
При изтриване на избрана от вас страница всичката информация в нея ще бъде изтрита и след това не може да се възстанови. Ще бъдат изтрити и всички нейни подстраници.

Научете повече