- Помощна информация

DNS настройки

За да достъпите настройките за DNS сървърите на домейн, който е закупен през Alle.bg посетете началната си страница и натиснете бутона "DNS сървъри" под името му. Тази настройка не е достъпна за домейни, които са закупени през друга компания.
За да достъпите настройките за DNS записите на домейна си, посетете началната си страница и натиснете бутона "DNS записи" под името му. Тези настройки имат ефект само за домейни, които използват нашите DNS сървъри (ns1.amcn.in, ns2.amcn.in, ns101.amcn.in, ns102.amcn.in, ns103.amcn.in и ns104.amcn.in).