- Помощна информация

Моята начална страница

Веднага след като се регистрирате (или влезете в акаунта си по-късно) ще попаднете на началната си страница в Alle.bg. В нея можете да видите:

1. Списък с известия (актуална информация) за вашия акаунт и уебсайтове

В горния им десен ъгъл са техните настройки, откъдето можете да заявите копия по имейл или на вашите устройства.

2. Списък с вашите уебсайтове и бутон за създаване на нов уебсайт

Можете да създадете неограничен брой уебсайтове. В блокчето на всеки уебсайт ще намерите бутон за закупуване/подновяване на допълнителни платени услуги за съответния уебсайт, бутон за свързване със собствен домейн и бутон за изтриване (горе вдясно).

3. Списък с вашите собствени домейни

Разполагате с възможност да закупите нов собствен домейн или да добавите свой, ако вече притежавате, който след това да свържете със свой уебсайт в Alle.bg. В горния десен ъгъл на блокчето на всеки домейн има бутон за неговото изтриване.

4. Списък с вашите поръчки

Тук ще видите всички поръчки за допълнителни платени услуги или собствени домейни, които сте направили. За неплатените от тях ще видите бутон, който ще ви отведе до ви нужната информация за плащане, а за вече платените ще разполагете с възможност да свалите фактура (ако е заявена и издадена).

5. Списък с личните ви съобщения

Тук ще видите най-новите лични съобщния, които сте изпратили или получили.
В горния десен ъгъл на екрана ще видите бутон, с който можете да достъпите настройките на акаунта си (имейл и парола) и публичния си профил и да излезете от акаунта си в Alle.bg.